Vyúčtování vkladů
Závod:
(SVK) Inov-8 Cup - 16.06.2019
Pořadatel:

(SVK) Slávia ŽU Žilina
Plátce:

Orientační běh Havířov, z.s.
Dělnická 1177/25, Havířov-Město, 736 01
IČO: 44938403
VS: 0806
HAV
Vklady:

Startovné 16.06.2019 20 EUR
Poplatky za přihlášku celkem 20 EUR
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 EUR
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 20 EUR
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce