Vyúčtování vkladů
Závod:
MTBO5Days Plzeň 2019 - 03.07.2019
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
IČO: 69973300
Plátce:

(HUN) MTBO Hungary
VS: 90042
14H
Vklady:

Startovné 03.07.2019 20 130 Kč
Doplňkové služby 03.07.2019 28 950 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 49 080 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 48 330 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 750 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce