Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 13.09.2020 (ID 5361)
Oblastní žebříček - 12.09.2020 (ID 5360)
Pořadatel:

Sportovní klub Studenec, z.s.
Studenec 291, Studenec, 512 33
ČÚ: 171260405/0600 (VS: xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS)
IČO: 15043991
Plátce:

TJ Lokomotiva Česká Třebová, z.s.
Husova 22, Česká Třebová, 560 02
IČO: 15029824
VS: 0602
CET
Vklady:

Startovné 13.09.2020 (ID 5361) 540 Kč
Startovné 12.09.2020 (ID 5360) 570 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 110 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 1 110 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce