Vyúčtování vkladů
Závod:
3. závod zimní ligy Hanácké oblasti - 23.11.2019
Pořadatel:

SK HANÁ orienteering, spolek
Biskupské náměstí 2, Olomouc, 779 00
ČÚ: 35-6665910217/0100
IČO: 27028798
Plátce:

ARCHIV
VS: 91026
999
Vklady:

Startovné 23.11.2019 1 550 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 550 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 550 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce