Vyúčtování vkladů
Závod:
H.S.H. Vysočina cup - 10.07.2020
Pořadatel:

Sportovní klub Chrast
Stadion v Lipkách, Chrast, 538 51
ČÚ: 2201027137/2010, VS: číslo oddílu dle Adresáře ČSOS
IČO: 43499066
Plátce:

Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě
Zahradní 1439, Nové Město na Moravěě, 592 31
IČO: 43378633
VS: 0710
OSN
Vklady:

Startovné 10.07.2020 12 950 Kč
Doplňkové služby 10.07.2020 1 100 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 14 050 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 14 350 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti -300 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce