Vyúčtování vkladů
Závod:
H.S.H. Vysočina cup - 10.07.2020
Pořadatel:

Sportovní klub Chrast
Stadion v Lipkách, Chrast, 538 51
ČÚ: 2201027137/2010, VS: číslo oddílu dle Adresáře ČSOS
IČO: 43499066
Plátce:

Sportovní klub SKI-OB Šternberk, z.s.
Komenského 28, Šternberk, 785 01
IČO: 47657456
VS: 0915
STE
Vklady:

Startovné 10.07.2020 8 850 Kč
Doplňkové služby 10.07.2020 2 200 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 11 050 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 10 850 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 200 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce