Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti na krátké trati - 20.06.2020
Pořadatel:

Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s.
Řečička 751, Jindřichův Hradec III, 377 01
ČÚ: 2000045988/7940
IČO: 22825479
Plátce:

Orientační Sporty Písek, z.s.
Harantova 1198/38, Písek, 397 01
IČO: 22707859
VS: 4440423
OPI
Vklady:

Startovné 20.06.2020 880 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 880 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 880 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce