Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti na klasické trati - 20.09.2020
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Hradská 854, Zlín, 760 01
ČÚ: 4080002310/6800
IČO: 49157566
Plátce:

TJ Jiskra Otrokovice, z.s.
Sportovní areál TJ Jiskra 1297, Otrokovice, 765 02
IČO: 18152805
VS: 1010
OTK
Vklady:

Startovné 20.09.2020 600 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 600 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 480 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 120 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce