Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti na klasické trati - 20.09.2020
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Hradská 854, Zlín, 760 01
ČÚ: 4080002310/6800
IČO: 49157566
Plátce:

O.S. Sportklub Louňovice
V Uličce 390, Louňovice, 251 62
IČO: 22667652
VS: 0221
LOU
Vklady:

Startovné 20.09.2020 360 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 360 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 360 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce