Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti na klasické trati - 20.09.2020
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Hradská 854, Zlín, 760 01
ČÚ: 4080002310/6800
IČO: 49157566
Plátce:

Orientační Běh Opava, z.s.
Vojanova 31a, Opava, 746 01
IČO: 26534991
VS: 0801
AOP
Vklady:

Startovné 20.09.2020 420 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 420 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 420 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce