Vyúčtování vkladů
Závod:
Hostivické sprintování - 22.03.2020
Pořadatel:

Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.
Litovická 452, Hostivice, 253 01
ČÚ: 383235359/0800, VS 77xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře
IČO: 16949412
Plátce:

Oddíl orientačního běhu Slavia Praha, z.s.
Kraslická 1231, Radotín, Praha, 153 00
IČO: 60446081
VS: 0120
SLP
Vklady:

Startovné 22.03.2020 40 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 40 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 40 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce