Vyúčtování vkladů
Závod:
Veřejný závod - 21.06.2020
Pořadatel:

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.
Za Mlýnem 101, Praha 4, 147 00
ČÚ: 2900883792/2010
IČO: 45247412
Plátce:

free.lepus.cz, z.s.
Cholevova 35, Ostrava, 700 30
IČO: 26578051
VS: 0825
LOV
Vklady:

Startovné 21.06.2020 120 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 120 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 120 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce