Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
BorCup Velké Finále - 08.03.2020
Pořadatel:
KOB Děčín, z.s.
Srní 152, Děčín, 405 02
IČO: 22711503
Plátce:
KOB Děčín, z.s.
Srní 152, Děčín, 405 02
IČO: 22711503
Vklady:
Startovné 08.03.2020 0 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 0 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
08.03.2020 KOB Děčín, z.s.
LDC