Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 27.09.2020
Pořadatel:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s.
Brada 7, Jičín, 506 01
IČO: 44479280
Plátce:

OK 99 Hradec Králové, z.s.
Milady Horákové 420/56, Hradec Králové, 500 06
IČO: 69153337
VS: 0615
PHK
Vklady:

Startovné 27.09.2020 10 940 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 10 940 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 10 940 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce