Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství ČR v nočním OB, mistrovství oblasti - 10.10.2020 (ID 5955)
INOV-8 CUP - žebříček A - 11.10.2020 (ID 5956)
Oblastní žebříček - 11.10.2020 (ID 5598)
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
ČÚ: 2601203427/2010
IČO: 69973300
Plátce:

Klub orientačního běhu ALFA Brno z.s.
Lidická 50, Brno, 602 00
IČO: 26584093
VS: 10101117
ABM
Vklady:

Startovné 10.10.2020 (ID 5955) 150 Kč
Doplňkové služby 10.10.2020 (ID 5955) 500 Kč
Startovné 11.10.2020 (ID 5956) 400 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 050 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 050 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce