Vyúčtování vkladů
Závod:
3. Valašská jarní liga - 20.06.2020
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Hradská 854, Zlín, 760 01
ČÚ: 4080002310/6800
IČO: 49157566
Plátce:

ARCHIV
VS: 91026
999
Vklady:

Startovné 20.06.2020 900 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 900 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 900 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce