Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 29.08.2020
Pořadatel:

TJ OB České Budějovice z.s.
Vodňanská 5, České Budějovice, 370 11
ČÚ: 212977294/0300, VS=29XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS
IČO: 47235187
Plátce:

Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01
IČO: 63442566
VS: 0714
SJI
Vklady:

Startovné 29.08.2020 950 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 950 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 600 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 350 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce