Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Oblastní žebříček - 16.10.2021
Pořadatel:
Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01
ČÚ: 2101771305 / 2010, VS 21xxxx
IČO: 63442566
Plátce:
Orientační klub Střelka, z.s.
Husitská 151, Tábor, 391 56
IČO: 06544711
VS: 210725
Vklady:
Startovné 16.10.2021 1 470 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 470 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 1 470 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
16.10.2021 Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
STA