Příloha k vyúčtování

Závod: Český pohár MTBO - 1. kolo - 03.05.2014 (ID 2641), Český pohár MTBO - 2. kolo - 04.05.2014 (ID 2642) - LDC
Pořadatel:
Sportovní klub Děčín, z.s.
Maroldova 2, Děčín, 405 01
IČO: 00524417
ČÚ: na účet č. 2800387038/2010, variabilní symbol: 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS
Plátce:
(POL) Team360
42P
Přihlášky: 03.05.2014 - Český pohár MTBO - 1. kolo (ID 2641)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
M20 42P9800 jaroszek jakub 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
M20 42P9400 Jaroszek radosław 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem 2 ks 220 Kč 0 Kč
Přihlášky: 04.05.2014 - Český pohár MTBO - 2. kolo (ID 2642)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
M20 42P9800 jaroszek jakub 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
M20 42P9400 Jaroszek radosław 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem 2 ks 220 Kč 0 Kč
Poplatky za přihlášku celkem:
 440 Kč