SHK
Organizace
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
24.08.2013
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
OK Slavia Hradec Králové, z.s.
Nad Rybníky 2053/4, Hradec Králové, 500 08
IČO: 03288978
Vyplaceno
300 Kč
Slovy
tři sta korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
SHK
Organizace
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
24.08.2013
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
OK Slavia Hradec Králové, z.s.
Nad Rybníky 2053/4, Hradec Králové, 500 08
IČO: 03288978
Vyplaceno
300 Kč
Slovy
tři sta korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)