BSO
Organizace
Oddíl orientačního běhu Aš z.s.
Partyzánská 1376/6, Aš, 352 01
IČO: 08426074
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
23.04.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Klub orientačního běhu Baník Sokolov z.s.
Slovenská 1/820, Sokolov, 356 01
IČO: 45376221
Přijato
1580 Kč
Slovy
tisíc pět set osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
BSO
Organizace
Oddíl orientačního běhu Aš z.s.
Partyzánská 1376/6, Aš, 352 01
IČO: 08426074
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
23.04.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Klub orientačního běhu Baník Sokolov z.s.
Slovenská 1/820, Sokolov, 356 01
IČO: 45376221
Přijato
1580 Kč
Slovy
tisíc pět set osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)