ODV
Organizace
VSK ČVUT Praha z.s.
Pod Juliskou 4, Praha 6, 160 00
IČO: 40765768
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
29.09.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ AERO Odolena Voda
Ke Stadionu 375, Odolena Voda, 250 70
IČO: 00473162
Vyplaceno
130 Kč
Slovy
sto třicet korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
ODV
Organizace
VSK ČVUT Praha z.s.
Pod Juliskou 4, Praha 6, 160 00
IČO: 40765768
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
29.09.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ AERO Odolena Voda
Ke Stadionu 375, Odolena Voda, 250 70
IČO: 00473162
Vyplaceno
130 Kč
Slovy
sto třicet korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)