KCK
Organizace
GIGANT Orienteering
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
07.09.2013
Přijato od
(jméno a adresa)
Klub orientačního běhu Český krumlov
Vyšný 151, Český Krumlov, 381 01
IČO: 65025296
Přijato
860 Kč
Slovy
osm set šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
KCK
Organizace
GIGANT Orienteering
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
07.09.2013
Přijato od
(jméno a adresa)
Klub orientačního běhu Český krumlov
Vyšný 151, Český Krumlov, 381 01
IČO: 65025296
Přijato
860 Kč
Slovy
osm set šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)