MSK
Organizace
OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Palackého třída 2547, Pardubice, 530 02
IČO: 26606747
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
24.05.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
Moravskoslezský krajský svaz ČSOS
Vítkovická 3083/1,, Ostrava, 702 00
IČO: 04995937
Přijato
3780 Kč
Slovy
tři tisíce sedm set osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
MSK
Organizace
OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Palackého třída 2547, Pardubice, 530 02
IČO: 26606747
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
24.05.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
Moravskoslezský krajský svaz ČSOS
Vítkovická 3083/1,, Ostrava, 702 00
IČO: 04995937
Přijato
3780 Kč
Slovy
tři tisíce sedm set osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)