42P
Organizace
Sportovní klub Děčín, z.s.
Maroldova 2, Děčín, 405 01
IČO: 00524417
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
03.05.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
(POL) Team360
Přijato
440 Kč
Slovy
čtyři sta čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
42P
Organizace
Sportovní klub Děčín, z.s.
Maroldova 2, Děčín, 405 01
IČO: 00524417
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
03.05.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
(POL) Team360
Přijato
440 Kč
Slovy
čtyři sta čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)