JEP
Organizace
TJ ČZU Praha z.s.
Kamýcká 1275, Praha 6 - Suchdol, 165 00
IČO: 40763897
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
01.06.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
Jehlanka Team
Přijato
1225 Kč
Slovy
tisíc dvě stý dvacet pět korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
JEP
Organizace
TJ ČZU Praha z.s.
Kamýcká 1275, Praha 6 - Suchdol, 165 00
IČO: 40763897
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
01.06.2014
Přijato od
(jméno a adresa)
Jehlanka Team
Přijato
1225 Kč
Slovy
tisíc dvě stý dvacet pět korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)