VPM
Organizace
Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01
IČO: 63442566
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
12.09.2015
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
IČO: 69973300
Vyplaceno
1800 Kč
Slovy
tisíc osm set korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
VPM
Organizace
Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01
IČO: 63442566
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
12.09.2015
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
IČO: 69973300
Vyplaceno
1800 Kč
Slovy
tisíc osm set korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)