TUR
Organizace
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
10.01.2015
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
Přijato
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
TUR
Organizace
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
10.01.2015
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
Přijato
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)