999
Organizace
SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
IČO: 63696592
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
17.10.2015
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
450 Kč
Slovy
čtyři sta padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
999
Organizace
SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
IČO: 63696592
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
17.10.2015
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
450 Kč
Slovy
čtyři sta padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)