KAM
Organizace
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.
Plzeňská 705/9, Mariánské Lázně - Úšovice, 353 01
IČO: 18233139
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
20.05.2016
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
Vyplaceno
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
KAM
Organizace
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.
Plzeňská 705/9, Mariánské Lázně - Úšovice, 353 01
IČO: 18233139
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
20.05.2016
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
Vyplaceno
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)