DCH
Organizace
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
IČO: 69973300
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.04.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Radioelektronika Cheb z.s.
Mánesova 1207/34, Cheb, 350 02
IČO: 14703599
Přijato
80 Kč
Slovy
osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
DCH
Organizace
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
IČO: 69973300
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.04.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Radioelektronika Cheb z.s.
Mánesova 1207/34, Cheb, 350 02
IČO: 14703599
Přijato
80 Kč
Slovy
osmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)