NNN
Organizace
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
21.09.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Neregistrovaní
Přijato
1850 Kč
Slovy
tisíc osm set padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
NNN
Organizace
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
21.09.2016
Přijato od
(jméno a adresa)
Neregistrovaní
Přijato
1850 Kč
Slovy
tisíc osm set padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)