PZR
Organizace
Spartak Adamov, z.s.
Plotní 71/15, Adamov, 679 04
IČO: 45473731
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
20.05.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.
Brněnská 717/23, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČO: 43379621
Přijato
320 Kč
Slovy
tři sta dvacet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
PZR
Organizace
Spartak Adamov, z.s.
Plotní 71/15, Adamov, 679 04
IČO: 45473731
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
20.05.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.
Brněnská 717/23, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČO: 43379621
Přijato
320 Kč
Slovy
tři sta dvacet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)