BBM
Organizace
TJ Lokomotiva Ingstav Brno
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 44012381
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
27.05.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Beta Ursus Rosice, z.s.
Komenského náměstí 606, Rosice, 665 01
IČO: 22816666
Vyplaceno
20 Kč
Slovy
dvacet korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
BBM
Organizace
TJ Lokomotiva Ingstav Brno
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 44012381
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
27.05.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Beta Ursus Rosice, z.s.
Komenského náměstí 606, Rosice, 665 01
IČO: 22816666
Vyplaceno
20 Kč
Slovy
dvacet korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)