MAS
Organizace
Nejdek Orienteering z.s.
Lipová 1098, Nejdek, 362 22
IČO: 01766368
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
01.09.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
Oddíl orientačního běhu Aš z.s.
Partyzánská 1376/6, Aš, 352 01
IČO: 08426074
Přijato
4110 Kč
Slovy
čtyři tisíce sto deset korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
MAS
Organizace
Nejdek Orienteering z.s.
Lipová 1098, Nejdek, 362 22
IČO: 01766368
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
01.09.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
Oddíl orientačního běhu Aš z.s.
Partyzánská 1376/6, Aš, 352 01
IČO: 08426074
Přijato
4110 Kč
Slovy
čtyři tisíce sto deset korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)