KAM
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
14.10.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
Přijato
160 Kč
Slovy
sto šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
KAM
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
14.10.2017
Přijato od
(jméno a adresa)
OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
IČO: 04605837
Přijato
160 Kč
Slovy
sto šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)