DKP
Organizace
K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256, Choceň, 565 01
IČO: 15030237
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
21.10.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
Vyplaceno
180 Kč
Slovy
sto osmdesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
DKP
Organizace
K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256, Choceň, 565 01
IČO: 15030237
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
21.10.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
Vyplaceno
180 Kč
Slovy
sto osmdesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)