OTK
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.06.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
TJ Jiskra Otrokovice, z.s.
Sportovní areál TJ Jiskra 1297, Otrokovice, 765 02
IČO: 18152805
Přijato
1050 Kč
Slovy
tisíc padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
OTK
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.06.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
TJ Jiskra Otrokovice, z.s.
Sportovní areál TJ Jiskra 1297, Otrokovice, 765 02
IČO: 18152805
Přijato
1050 Kč
Slovy
tisíc padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)