ZBM
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.06.2018
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
Vyplaceno
370 Kč
Slovy
tři sta sedmdesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
ZBM
Organizace
Magnus Orienteering z.s.
Libina 37, Libina, 788 05
IČO: 26676214
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
09.06.2018
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
Vyplaceno
370 Kč
Slovy
tři sta sedmdesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)