FYD
Organizace
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
25.08.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Jizerský klub orientačního běhu Frýdlant
Fügnerova 1124, Frýdlant, 464 01
IČO: 46746285
Vyplaceno
450 Kč
Slovy
čtyři sta padesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
FYD
Organizace
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
25.08.2017
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
Jizerský klub orientačního běhu Frýdlant
Fügnerova 1124, Frýdlant, 464 01
IČO: 46746285
Vyplaceno
450 Kč
Slovy
čtyři sta padesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)