ROU
Organizace
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, z.s.
Černěves 76, Roudnice nad Labem, 413 01
IČO: 68983654
Přijato
310 Kč
Slovy
tři sta deset korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
ROU
Organizace
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, z.s.
Černěves 76, Roudnice nad Labem, 413 01
IČO: 68983654
Přijato
310 Kč
Slovy
tři sta deset korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)