VLI
Organizace
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Slavia Liberec orienteering, z.s.
Humpolecká 507/11, Liberec V- Kristiánov, 460 05
IČO: 22867449
Přijato
850 Kč
Slovy
osm set padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
VLI
Organizace
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26998246
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Slavia Liberec orienteering, z.s.
Humpolecká 507/11, Liberec V- Kristiánov, 460 05
IČO: 22867449
Přijato
850 Kč
Slovy
osm set padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)