JEO
Organizace
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
Králec 29, Dolní Studénky, 788 20
IČO: 49589202
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
11.05.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)


IČO:
Vyplaceno
365 Kč
Slovy
tři sta šedesát pět korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
JEO
Organizace
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
Králec 29, Dolní Studénky, 788 20
IČO: 49589202
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
11.05.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)


IČO:
Vyplaceno
365 Kč
Slovy
tři sta šedesát pět korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)