ONO
Organizace
TJ Kašperské Hory, z.s.
Klostermannova 254, Kašperské Hory, 341 92
IČO: 18236171
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
06.10.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub OB Ostrov, z.s.
Lidická 1201, Ostrov, 363 01
IČO: 49753274
Přijato
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
ONO
Organizace
TJ Kašperské Hory, z.s.
Klostermannova 254, Kašperské Hory, 341 92
IČO: 18236171
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
06.10.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub OB Ostrov, z.s.
Lidická 1201, Ostrov, 363 01
IČO: 49753274
Přijato
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)