ZHR
Organizace
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2, Praha 2, 120 00
IČO: 00393495
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
10.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Zhoř
č.p. 15, Zhoř, 588 26
IČO: 46259996
Přijato
70 Kč
Slovy
sedmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
ZHR
Organizace
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2, Praha 2, 120 00
IČO: 00393495
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
10.03.2018
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Zhoř
č.p. 15, Zhoř, 588 26
IČO: 46259996
Přijato
70 Kč
Slovy
sedmdesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)