KOR
Organizace
OK 99 Hradec Králové, z.s.
Labská louka 669/13, Hradec Králové, 500 11
IČO: 69153337
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
22.03.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí, 517 41
IČO: 71230424
Přijato
3090 Kč
Slovy
tři tisíce devadesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
KOR
Organizace
OK 99 Hradec Králové, z.s.
Labská louka 669/13, Hradec Králové, 500 11
IČO: 69153337
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
22.03.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí, 517 41
IČO: 71230424
Přijato
3090 Kč
Slovy
tři tisíce devadesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)