PBM
Organizace
Beta Ursus Rosice, z.s.
Komenského náměstí 606, Rosice, 665 01
IČO: 22816666
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ Spartak první brněnská z.s.
Gabriely Preissové 2518/5, Brno - Žabovřesky, 616 00
IČO: 60552107
Vyplaceno
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
PBM
Organizace
Beta Ursus Rosice, z.s.
Komenského náměstí 606, Rosice, 665 01
IČO: 22816666
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
30.03.2019
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ Spartak první brněnská z.s.
Gabriely Preissové 2518/5, Brno - Žabovřesky, 616 00
IČO: 60552107
Vyplaceno
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)