PDY
Organizace
OK Sparta Praha z.s.
Choceradská 3040, Praha 4, 141 00
IČO: 26653796
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
28.04.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
Běhej Poděbrady, z.s.
Čechova 1446, Poděbrady, 290 01
IČO: 04102355
Přijato
990 Kč
Slovy
devět set devadesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
PDY
Organizace
OK Sparta Praha z.s.
Choceradská 3040, Praha 4, 141 00
IČO: 26653796
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
28.04.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
Běhej Poděbrady, z.s.
Čechova 1446, Poděbrady, 290 01
IČO: 04102355
Přijato
990 Kč
Slovy
devět set devadesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)