MKP
Organizace
OK Sparta Praha z.s.
Choceradská 3040, Praha 4, 141 00
IČO: 26653796
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
28.04.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
SK Meteor Kačerov, z. s.
Za Mlýnem 101, Praha 4, 147 00
IČO: 45247412
Přijato
460 Kč
Slovy
čtyři sta šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
MKP
Organizace
OK Sparta Praha z.s.
Choceradská 3040, Praha 4, 141 00
IČO: 26653796
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
28.04.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
SK Meteor Kačerov, z. s.
Za Mlýnem 101, Praha 4, 147 00
IČO: 45247412
Přijato
460 Kč
Slovy
čtyři sta šedesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)