999
Organizace
Spirála Kladno, z.s.
Mošnova 830, Kročehlavy, Kladno, 272 01
IČO: 26515148
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
07.09.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
5600 Kč
Slovy
pět tisíc šest set korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
999
Organizace
Spirála Kladno, z.s.
Mošnova 830, Kročehlavy, Kladno, 272 01
IČO: 26515148
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
07.09.2019
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
5600 Kč
Slovy
pět tisíc šest set korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)